Gydebanker - Sandfang

Sandfanget er ca. 4 meter bredt her, så med den mængde sand der er fanget, er åen skånet for en meget stor mængde sand nedstrøms. 

__Sandfang__


Et sandfang kan være et nødvendigt onde, på trods af at det er et åbent sår på vandløbsstrækningen.
Fordelene kan dog være ganske store på strækninger med meget sandvandring.

Sandvandring kan være voldsomt ødelæggende for et vandløb, og det kan tilsande alt brugbart gydegrus, samt vigtig plantevegetation, hvilket igen kan medføre en klar reduktion af fiskeyngel.

Desværre kan det blive endnu værre - fordi en ekstra mængde sand i vandløbet kan hæve bunden - således at vandløbet ikke mere kan overholde regulativets krav om vandføringsevne. Det kan betyde at der skal ske en opgravning med gravemaskine, måske over en længere strækning.
Dette medfører med garanti yderlige skade.

Fordelene er derfor meget klare, men inden man søger om tilladelse til at lave sandfang, bør strækningen undersøges opstrøms for at se om det er muligt at finde årsagen.

Der kan være mange årsager.

Sandet i sandfanget på billedet, stammer fra meget store marker i skråt terræn - med dyrket landbrugsjord ned til åen
(en 2 m dyrkningsfri bræmme er i dette tilfælde langt fra nok)  samt en øst/vest vendt strækning, hvor vegitationen er kraftigst på nordsiden, og med en svag vækst i sydsiden (skyggesiden) hvor der er høje sandet brinker - det betyder at bækken æder sig sidelæns mod syd, hvilket tilfører vandløbet meget sand. Desuden er der problemer med eroderinger fra en grusvej i det bakket terræn.

Af andre mulige problemer kan feks. nævnes, lemfældig omgang med sand under større byggerier og gravearbejder, osv.

Der kan imidlertid også være mere naturlige årsager, så som en dybtliggende ådal i et bakket terræn hvor omgivelserne langs åen er mættet af fugt, dette giver ofte bløde og ustabile brinker.

Det kan også bare være helt løse sandbrinker (som det ofte ses her i det nordjydske) visse steder ligner det løse sand tørt strandsand, det er umuligt at styre hvis der går hul på sådan en brink.

         ____Sandfangets dimension og vedligeholdelse____


Et sandfang er en strækning på 25 måske 50 meters længde, afhængig vandløbsstørrelse og sandvandringen. Der graves ca. 3 gange så bredt, og ca. dobbelt så dybt, som bækken.

Pga. af sandfangets langt større vandføringsevne, vil vandet løbe væsentligt langsommere igennem strækningen, og derved vil sandet få tid til at aflejres.

Tømning af sandfang skal ikke ske når det er fyldt - men når det er mellem halvt og trekvart fyldt.

Årsagen til dette er, at det ellers ikke kan nå at aflejres, hvis der pludselig kommer en høj/hård vandføring og dermed meget sand.
Det er desuden altid rart at have en lille reserve.


 
Panel title

© 2021 gydebanker

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.17166709899902sekunder